Eve Support werkt voor:

 

Stichting Drents Monument (okt. 2009):

Opstellen agenda en notuleren van bestuursvergaderingen, organiseren van bijeenkomsten, bijhouden mailbox en website.

Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis (UMC Groningen) (maart 2010):

Verzenden vergaderstukken en notuleren van bestuursvergaderingen.

Klachtencommissie Dr. Nassau College te Assen (okt. 2015):

Werkzaamheden als ambtelijk secretaris voor de klachtencommissie. Verzorgen van de afhandeling en behandeling van ingediende klachten, organisatie hoorzittingen, agenderen en notuleren vergaderingen, verzorgen mailverkeer en correspondentie.

Stichting Perspectief Groningen 2025 (De kracht van Groningen) (maart 2017):

Alle voorkomende werkzaamheden als office-manager: waaronder secretaressewerkzaamheden voor de directeur, bijhouden website en ledenbestand, organisatie bijeenkomsten/symposia met tussen de 15 en 150 deelnemers, boekhoudkundige ondersteuning, bijhouden mailboxen, agendering en notulering bestuurs- en werkgroep-vergaderingen.

Stichting Dorpsfonds Haren (april 2018):

Opstellen agenda en notuleren van bestuursvergaderingen, bijhouden mailbox en afhandeling subsidieaanvragen en mailberichten.

Coöperatieve Serviceflat Maarwold U.A. te Haren (maart 2019):

Opstellen agenda en notuleren van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen.

Groningen Toerisme Coöperatie (juni 2019):

Opstellen agenda en notuleren van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen. Bijhouden mailverkeer en website. Beheren CRM-systeem met alle relatiegegevens en boekhoudkundige ondersteuning.

Stichting Multifunctionele Accommodaties Borger-Odoorn (nov. 2019):

Alle voorkomende werkzaamheden als bestuurssecretaris van het bestuur van deze stichting. Intermediair tussen bestuur en de beheerders/ gebruikers van 3 dorpshuizen in Borger, Valthermond en Nieuw-Buinen. Agenderen en notuleren bestuursvergaderingen, beheer gebouwen, facilitaire zaken, etc.

 

Eve Support heeft in het verleden bijvoorbeeld gewerkt voor:

  • Maandag (detacheringsbureau): detachering als directiesecretaresse.
  • Theater/bioscoop De Nieuwe Kolk: secretariaat Raad van Toezicht.
  • Rabobank Groninger Land: directiesecretaresse
  • Grand Theatre Groningen: secretariaat Raad van Toezicht.
  • Drentse Energie Tafel RES: secretaresse werkzaamheden voorzitter
  • Asser Tennis Vereniging De Hertenkamp: verenigingsmanager
  • Stichting Vrienden Hospice ZuidOost Drenthe: mailingen verzorgen.
X